Giriş Formu

Edirne İlçeleri

Anketler

Sizce Sitemizin İlçemizin Kültür Zenginliğine Katkısı Olacak mıdır ?
 

Mânilerin başlıca teması sevgidir. Sevgiyi dile getirmeyen ve bu eksen etrafında dönmeyen mâni düşünülemez.Mânilerde ilk dizeler asıl amaca hazırlık niteliği taşır.Mâninin son iki mısrasında sevgi duygusu, etkileyici bir dille açığa vurulur. Mâniciler bütün ustalıklarını son iki mısrada göstermeye çalışır. Bu mısralarda da iki gönlün duyguları yansıtılır. Mânilerde toplumsal olaylara açıkça değinilmez. Toplumsal olaylar, sevgiyle ilişkileri ölçüsünde mâninin içinde yeralır.

Mânilerin konuları değişiktir:  Niyet Mâniler,Atışma Mânileri, Tarlada çalışırken gelip geçenlere söylenen mâniler, bekçi ve davulcu mânileri, satıcıların söyledikleri mâniler, aşık hikayecilerinin söyledikleri mâniler  mektup mânileri, düğünlerde söylenen mâniler ve bunun yanında ‘ Basit makamlı veya konuşma üslubunda’ söylenen mâniler gibi sınıflandırmalar da yapılmıştır.

Mâni söyleme, kadınların tekelindedir denilebilir. Mânilerin isimsiz yaratıcıları kadınlardır. Saz şairlerinin dışında, erkeklerin mâni söylediğine pek rastlanmaz. Bölgemizde son yıllarda saz geleneği görülmediğinden mâni tekeli kadınların elindedir; bununla beraber yöremizde mâni söylemekle ilgili olarak ‘ mani yakmak, mani düzmek, mani atmak’ deyimleri kullanılmaktadır. Mânici başının enaz elli altmış mâni söyleyebilecek yetenekte olması önemlidir. Mânici başı irticalen halkın duygu ve dileklerini özgün biçimde yansıtan kişidir.

Bugün yöremizde eski geleneğe dayalı olarak ‘düğünde, ölümde, ayrılıkta, buluşmada, gurbette, gurbetten dönüşte, tasada ve sevinçte’ kısaca hayatın bütün panoraması karşısında mâni yakma pek görülmese de nesilden nesile bugüne aktarılan mâniler varlığını hala sürdürmektedir.

Mâniler Halk Edebiyatı Şiir türleri gibi, özel bir ezgi ile söylenir.Bir ezgiye bağlı olarak söyleniş halk şiirinin değişmez bir özelliği olduğu gibi mânilerimizin de bir özelliğidir.

Yöremizden derlenen ve tespit ettiğimiz mânilerden örnekler sunarken mânilerin sınıflandırılmasında yer alan başlıklar altında verilmeyip düz ara sıralama yapılmıştır.

Kolundaki saati
Getir de ben kurayım
Yar askere gidince
Ben kiminle durayım

Asker yapar talimi
Kimse bilmez halimi
Subay izin vermiyor
Göndersinler yarimi

Motor geliyor motor
Ekinler arasından
Yarim bana el etti
Motor arabasından

Motor geliyor motor
Hani bunun muavini
Senden akıllı çıktım
Aldım senin yarini
YENİCEÇİFTLİK

Bahçelerde sarmaşık
Sormadan oldum celebrity nudes aşık
Yar aklıma gelince
Elimden düşer kaşık
KARAHİSAR KÖYÜ

Bahçenin güllerini
Özledim ellerini
Süslü bir soba yaktım
Gel ısıt ellerimi
KARAHİSAR KÖYÜ

Çam sakızı akıtma
Beni yola bakıtma
Gönderdiğim mektubu
Kimselere okutma
KÜÇÜKDOĞANCA

Akan sular olayım
Kız testine dolayım
Gümüşten kollarına
Bir bilezik olayım
MERCANKÖY

Arabayı koşmuşsun
Tarlaya mı gidersin
O beyaz gömleğini
Her güne mi giyersin
SEYDİKÖY

Domatesin ezmesi
Ne hoş olur yemesi
Parmağında yüzüğüm
Yarimin hediyesi
SULUCA

Kara ata binersin
Bizim yolda inersin
Söylesene be yarim
Hangimizi seversin
KARACAALİ

Kara biberim kara
İçemem kalbim yara
Yarim sana gelicem
Senin baban çok fena
ORHANİYE

Kara ağacın dallarını
Makasla mı kırayım
Benim yarim yok burada
Dürbünle mi bakayım
KILIÇKÖY

Karanfil haşlanır mı
Saksısı taşlanır mı
Küçükken sevilen yar
Ellere bağışlanır mı
KILIÇKÖY

Karşıdan gelirler mi
Yolları bilirler mi
Almam demişsin yarim
Sormazsan verirler mi
BARAĞI

İndim kuyu dibine
Baktım suyun rengine
Sen bilirsin Allah'ım
Düşür beni dengime
ERİKLİ

İn dereye dereye
Dere kumu süzer mi
İnsan sevdiği yari
Mektup için üzer mi
BÜYÜKDOĞANCA

Kara dudu yemeli
Altında eğlenmeli
Bu bekarlık çekilmez
Kasımda evlenmeli
KARASATI

Kapılarda numara
El uzatma kumara
Harbiden istiyorum
Yapma bana numara
PAŞAYİĞİT

Çeşmenin yalakları
Suladım malakları
Gurbetteki yarimin
Çınlasın kulakları
SİĞİLLİ

Evin önünde duvar
Boyun boyuma uyar
Bizim gibi aşıkları
Ayırmaya kim kıyar
İZZETİYE

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Bir yerlere çıkamam
Sevdan bağladı beni
BOZTEPE

Harmana gel harmana
Tınazı savuralım
Eller ayrılmış diye
Biz de mi ayrılalım
BOZTEPE

Hiç su olur akmaz mı
Ateş olur yakmaz mı
Diyelim Sultan oldum
Sultan kula bakmaz mı
ŞABANMERA

Postacı gelir gelmez
Kapıyı zillendirir
Benim de bir yarim var
Dilsizi dillendirir
SAZLIDERE

Karanfil deste deste
Gel beni babamdan iste
Eğer babam vermezse
Kır atını iyi besle
MERKEZ

Darbukamın ucunda
Yıldıza bak yıldıza
Ben pahalıyım şekerim
Sen ucuza bak ucuza
MERKEZ

Keşan'ın dar yolları
Sıvayayım kolları
Oğlan kaç diyorsun
Tutsana duvalları
MERKEZ

Çeşmeye bakır astım
Kendisi dolsun diye
Yare mendil yolladım
Yar beni alsın diye
MERCANKÖY

Bizim evin önünde
Mektup okunur yarim
Sana bir şey deseler
Bana dokunur yarim
PIRNARKÖY

Ayakkabım var benim
Bir karış topukları
Hep arkamdan geliyor
Köyün kopukları
BAHÇEKÖY

Avlu dibi beklerim
Vay benim emeklerim
Eller yarim dedikçe
Özlüyor yüreklerim
AKÇEŞME

Ateşte süt pişiyor
Toprak tenceresinde
Gel yarim konuşalım
Mutfak penceresinde
ALTINTAŞ

Bizim evin önünde
Ördeklerin denizi
Yar benden ayrılınca
Soluverdi benzi
DANİŞMENT

Asmaların üzümü
Dinle yarim sözümü
Dinlemezsen sözümü
Göremezsin yüzümü
KARLIKÖY

Arpalar ekiliyor
Dibine dökülüyor
Çevreme ip dolaşmış
Uğraştım sökülmüyor
DİŞBUDAK

Ayağımda terlikler
Yeşilidir yeşili
Sen beni görmeyeli
Nice olmuşun yabani
GÖKÇETEPE

Asmanın tepesinde
Kuru üzüm olur mu
Kardım kara sevdaya
Benden hayır olur mu
KORUKLU

Bir tarla nohut ektim
Kavurmayalım yarim
El ağzına bakıp da
Ayrılmayalım yarim
MALTEPE

Annem entari almış
Ketenin mavisinden
Çağırın gelsin yarim
Çeltik'in kahvesinden
ÇELTİK KÖYÜ

Altını fazla eşme
Nefsine esir düşme
Kendinin sevdiğini
Altın ile değişme
ŞÜKRÜKÖY

Makinanın yağsını
Silemedim pasını
Maniyle eğledicem
Yüreğimin pasını
KIZKAPAN

Kestaneleri haşladım
Bir bir yemeye başladım
Yarim aklıma gelince
Ağlamaya başladım
BEYKÖY

Raf üsütnde portakal
Gitme yarim burada kal
Keşan yolu pek ırak
Gitme yarim burada kal
YENİMUHACİR

Tarlası ayrılıklı ya
Ben gitmem çarıklıya
Allah nasip eylesin
Boynu kıravatlıya
BÜYÜKDOĞANCA

Davulumun ipi gaytan
Kalmadı sırtımda mintan
Verin ağalar bahşişimi
Alayım sırtıma mintan
BÜYÜKDOĞANCA

Entarisi vişneden
Şimdi geldim tekkeden
Alacaksan al yarim
Hastaneye düşmeden
KILIÇKÖY

Hıçkırık tuttu beni
Tuttu kuruttu beni
Seni gidi gavurun kızı
Gitti de unuttu beni
AKHOCA

Kiremitte gezerim
Kiremiti ezerim
Onbeşine gelen kızın
Kapısında gezerim
MERKEZ

Manici başı mısın
Cebrail başı mısın
Sana bir mani versem
Cebinde taşır mısın
MERKEZ

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile